Uygulamaları Görüntüle:

Kimyasal Kaçak Tespiti

TTC Application Overview

TraceTek sistemleri, ftalat tesislerinde kullanılan asetik asitin yanı sıra, madencilik, yığın liçi ve mineral işleme uygulamalarında kullanılan Sülfürik, Nitrik asit gibi güçlü mineral asitleri tespit eder ve yerini belirler.

Yangına Dayanıklı ve Özel Kablolama

TTC Application Overview

Pyrotenax MI Yangına Dayanıklı Kablo Sistemleri, her türlü düşük ve orta voltajlı uygulamalara yönelik zorlu montajlar için ideal bir çözümdür. Kablolar, dünya çapındaki tüm yangın performans standartlarını karşılar.

Ticari Tesisler ve Konutlar için

Yerden Isıtma

TTC Application Overview

Raychem elektrikli yerden ısıtma sistemleri, odanın hızla ısınması için zemin yüzeyine yakın monte edilirler. Yenileme ve yeni inşaat projelerinde, ısıtma maliyetlerinden tasarruf sağlarken evlerde konforu artırırlar.

Ticari Tesisler ve Konutlar için

Don Kabarması Önleme

TTC Application Overview

Don Kabarması önleme sistemleri, istenmeyen olası deformasyon ve tank duvarının yırtılması ile ilgili risklere yönelik olarak kriyojenik tankların altındaki zeminde buz birikmesini önlemek için etkin bir şekilde kullanılır.

Pentair Thermal Controls, kriyojenik tankların, tankların veya LNG, amonyum veya diğer düşük ısılı sıvıları depolayan siloların altında don kabarmasını önlemek için komple tasarım özellikleri sağlar. Tankların altında ek ısıtma bulunmuyorsa, tanklarda don kabarması görülebilir.

Pentair Thermal Controls, geniş çaplı saklama tankları için bir dizi Don Kabarmasını Önleme (FHP) çözümleri sunar.

Endüstriyel Tesisler

Borularda Donmayı Önleme

TTC Application Overview

Borular, sıfır derecenin altındaki ısılara maruz kaldıklarında, borularda önemli hasar ve bozulmaya yol açacak patlaklar oluşabilir. Raychem donma önleme sistemi, plastik su borularının, yangın şebekesinin ve yağmurlama sistemlerinin ve metal boruların donmasını önler.

Sıcak Su Hatları Sıcaklık Muhafaza

TTC Application Overview

Günümüzün sıcak su sistemi gereksinimleri, kullanıcının konforu ve operasyonel ve enerji tasarrufu kombinasyonu üzerine odaklanır. Bunun bilincinde olarak, Raychem, sıcak su hattı sıcaklık muhafaza sistemini geliştirerek, bina ne kadar karmaşık olursa olsun binanın her yerinde suyun ısısını doğru derecede tutmayı hedeflemiştir. Akıllı sistem, yatırım maliyetini düşük tutar ve böylece ekonomik ve verimli çalışır.

Ticari Tesisler ve Konutlar için

Su Kaçağı Tespiti

TTC Application Overview

Ofislerde, otellerde, müzelerde, bilgisayar odalarında, veri merkezlerinde veya diğer ticari binalarda meydana gelen kaçaklar, mal zararına, verilerin kaybına veya müşteri prestijine zarar verir. Kritik altyapı ve ekipman genellikle 24 saat 7 gün kullanılabilir ve kesinlikle hasarsız olmayı gerektirir.

Ticari Tesisler ve Konutlar içinEndüstriyel Tesisler

Uzun Boru Hattı Isıtma (nakil hatları)

TTC Application Overview

Pentair Thermal Controls uzun boru hattı sistemleri, sistem uzunlukları genelde 250 m ve üstü olan uzun nakil hatlarının sıcaklık muhafazası ve donma önleme uygulamaları için ekonomik çözümler sunar.

Uzun boru hatları, genellikle üretim tesisleri arasında veya depolama ya da taşıma tesisleri arasında sıvıları taşır. Tank çiftlikleri, deniz taşımacılığında kullanılan tankerler için iskeleler ve petrokimya tesisleri arasındaki boru hatları, uzun hat yüzey ısıtma uygulamaları için diğer örneklerdir. Uzun hat ısıtma sistemleri, tasarımları ve montajları karmaşık olabilir ve bir fabrika için önemli bir sermaye yatırımını temsil edebilir.

Uzunluk ve sıcaklık aralıklarına bağlı olarak, bu uygulamalar için Pentair Thermal Controls çok çeşitli endüstri onaylı teknolojileri sağlar.

Endüstriyel Tesisler

Boru Donma Önleme

TTC Application Overview

Pentair Thermal Controls, petrol ve gaz, bunların türevleri, petrokimyasallar, özel kimyasallar, kağıt hamuru ve kağıt ve ilaç gibi birçok farklı endüstrinin çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere Donma önleme için komple bir ısıtma sistemi sunar.

Su ve önemli miktarlarda su içeren sıvılar, dondukça genişler. Bu genişleme boruda çatlağa, bu da üründe hasara veya üretim kaybına veya kişisel güvenliği tehlikeye atan durumlara sebep olabilir.

Riskli ve riskli olmayan alanlarda kullanıma uygun farklı teknolojileri kullanarak çeşitli boru donma önleme sistemleri sunuyoruz.

Ticari Tesisler ve Konutlar içinEndüstriyel Tesisler

İşlem Sıcaklığı Muhafaza

TTC Application Overview

Boru yüzey ısıtma, içinde uzun süre durgun sıvı kalması beklenen borularda işlem sıcaklığı muhafazası için çok önemlidir.

Pentair Thermal Controls endüstriyel yüzey ısıtma sistemleri, çok çeşitli uygulamada güvenilir bir şekilde işlem sıcaklıklarını muhafaza eder.
Sistemlerimiz farklı teknolojileri kullanmakta olup, riskli ve riskli olmayan alanlarda kullanıma uygundur.

Endüstriyel Tesisler

Yüzey Kar Eritme - Rampalar ve Erişim Yolları

TTC Application Overview

Kar ve buz, insanlara ve araçlara zarar verebilen kaygan yüzeyler oluşturabilir. Otopark giriş rampaları ve yükleme koylarından halka açık yürüyüş yolları ve acil çıkış güzergahlarına kadar birçok yerde sistemlerimiz buzları ve karları eriterek, yürüyüşe ve araba kullanmaya güvenli alanlar yaratır.

Çatı ve Oluklarda Buz Çözme

TTC Application Overview

Buzun çözülmesi ve yeniden donması, çatılar ve oluklarda hasara sebep olabilir. Büyük buzlar düşebilir ve hasara yol açabilir. Raychem sistemi karları eritir ve oluklarda buz oluşmadan buzları çözer. Oluk ve tahliye borusu yoluyla, erimiş buz ve kar için sürekli bir tahliye yolu sağlar.

Inspired Solutions for a Changing World