nVent RAYCHEM Supervisor

RAYCHEM Supervisor yüzey ısıtma kontrolör yapılandırma ve izleme yazılımı, RAYCHEM kontrol ürünleri için bir kullanıcı grafik arayüzü sağlar. Yazılım, gelişmiş Kullanıcı Arayüz Terminalleri bulunan NGC kontrolörlerini, RAYCHEM T2000 AC 2000+ alarm/iletişim arayüz kartlarını, RAYCHEM 910/915/920 Yüzey Isıtma Kontrolörlerini, 780 Serisi/GCC-9000 Grup İletişim Kontrolörlerini ve Modbus protokolü kullanan diğer kontrolörleri destekler.


Yazılım, uygun iletişim arayüzü kurulu olan herhangi bir RAYCHEM kontrolörü bulunan merkezi bir konumdan yapılandırmaya ve izlemeye imkan sağlar. Yazılım aynı zamanda, alarmları tanıma ve bunları giderme özelliği ile, veri depolama ve kullanma, toplu işleme ve reçete yönetimi, planlanmış etkinlikler ve alarm izlem gibi gelişmiş özellikleri içerir.

RAYCHEM Supervisor, çok kullanıcı, çok sunucu ve ağ oluşturma özelliklerine sahiptir. Cihazlar, donanımla bütünleşik basit seri haberleşme vasıtasıyla RAYCHEM Supervisor ile iletişim kurabilir ya da Ethernet LAN (Yerel Alan Ağları) ve internet tabanlı WAN (Geniş Alan Ağları) dahil olmak üzere mevcut ağ alt yapılarından yararlanabilir. Elektrikli Yüzey Isıtma (EHT) sistem bilgilerine en son modern bağlantı teknolojileri kullanılarak dünyanın her yerinden erişim sağlanabilir ve yönetilebilir. Bu kolaylık, tesisinizde kontrolörlere iletişim kurulum maliyetini düşürebilir. 


Sistem Yapıları

Birçok RAYCHEM Supervisor sistemi yapısı mümkün olsa da, genelde üç tipten birisi olur, bunlar veritabanları için MSDE veya SQL kullanır.
  • Tek Ana Sunucu, Yardımcı Sunucu Bulunmayan, Tek Kullanıcılı (İstemci)
  • Tek Ana Sunucu, Yardımcı Sunucu Bulunmayan, Çok Kullanıcılı (İstemciler)
  • Tek Ana Sunucu, bir veya daha fazla Yardımcı Sunucu, Çok Kullanıcılı (İstemciler)
RAYCHEM Veri Dosyası (PDF)
RAYCHEM Kurumsal Veri Dosyası (PDF)

 
Connection and Protection