S-150

Genel Bakış

Riskli alanlarda kullanıma uygun, BTV, QTVR, XTV ve KTV ısıtma kablolarının hat bağlantısını sağlamak için düşük profilli ek içeren, -50°C ila 215°C'de kullanılabilen, soğuk uygulanan ek

Dokümentasyon

Montaj Kılavuzları
Inspired Solutions for a Changing World