Mühendislik ve Tasarım

Kapsamlı bir yüzey ısıtma tasarımı için gereken giriş verileri, sayısız belgenin hazırlanmasını ve gönderilmesini gerektirir. Bu faaliyet için maliyet ve zamanlama, nadiren mühendisliği gerçekleştiren müteahhitler ve nihai müşteriler tarafından gerçekleştirilir. Ancak, tipik bir boru izometriği, yüzey ısıtma uygulamasını üstlenen firmaya geçmeden önce boru tesisatı, elektrik ve belge kontrol bölümlerinden geçer; her belgenin gönderilmesi 2 saate yakın bir süre alır. Tasarım değişiklikleri gerekli olduğunda maliyet ve zamanlama üzerine etkisi katlanarak artar.

Yüzey ısıtma tasarımında yeni gelişmeler TRACERLYNX ®
Geçtiğimiz yıllarda Pentair Thermal Management, PDMS ve PDS gibi müşterilerin kullandığı, birçok modelleme yazılımı ile doğrudan arayüz oluşturabilen, endüstri standardı yazılımı platform olarak kullanan, 3D bilgisayar destekli TRACERLYNX ® yazılımını geliştirmiştir. Bu yeni, oldukça verimli iş akışı sağlayan yazılım sayesinde, Pentair Thermal Management, elektronik IDF (Ara Veri Dosyaları) ve/veya PDF (Boru Bileşenleri Dosyaları) dosyalarını müşterilerinin modelinden doğrudan yüzey ısıtma tasarım aracına aktarmaktadır. Müşterinin, izometriklerin basılı / elektronik kopyalarını oluşturmasına ve göndermesine gerek yoktur. Araç, devam çizimleri gibi eksik verileri belirleyen doğru raporlar üretir. Proje ilerledikçe, maliyet ve proje süresinde önemli bir etkiye sahip veri girişinde genellikle değişiklikler yapılır. Bu yazılım aracında, 'Revizyon Tanıtıcı' bulunmaktadır, böylece bilgiler yüzey ısıtma uygulamasını gerçekleştirecek firmaya gönderilmeden önce müşteriler zamana göre sıralama, inceleme ve filtreleme işlemleri ile uğraşmazlar.

Inspired Solutions for a Changing World