Proje Öncesi Planlama ve Optimizasyon

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

Müşteriler Pentair Thermal Management ile projeleri daha fizibilite / ETÜD planlama safhasındayken ortaklığa başlarlarsa, yüzey ısıtma sistem tasarımı ve optimizasyonu deneyimlerimizden yararlanma avantajına sahip olurlar. Müşterilerimizin projelerinde Toplam Montaj Maliyetini (TIC) ve/veya Toplam İşletim Maliyetini (TOC) düşürmelerine yardımcı olmak için, bu optimizasyon programları, tasarım tekniklerini ve yüzey ısıtma sistemlerinin montajına yönelik kapsamlı tecrübemize dayanan ispatlanmış stratejilerimizi birleştirir.

Müşteri ile birlikte çalışarak, Pentair Thermal Management projenin ETÜD aşamasında aşağıdaki faydaları sağlar
  1. Projenin ana Isı Yönetim Sistemi'nin (HMS) ve ilgili özelliklerin (örn., yalıtım, elektrik, boru hattı vs.) incelenmesi.
  2. Projeye özgü HMS kapsamının belirlenmesi
  3. Projeye özgü uygun optimizasyon stratejilerinin seçimi
  4. Optimize edilmiş ve optimize edilmemiş tasarımların maliyet analizinin yapılması
  5. HMS sisteminin CAPEX (sermaye harcamaları) ve OPEX (işletim giderleri) bütçesinin tahmini
  6. Ön güç yükleme hesaplamaları ve dağıtım senaryoları hazırlama

Aşağıda sunulan örnek, normal kapsamlı tasarım ve tedarik safhalarından önce, projenin tanımlanması veya ETÜD edilmesi safhasında, maliyet azaltma stratejilerinin / teknolojilerinin uygulanmasının ne kadar yararlı olduğunu göstermektedir. Proje süresi boyunca zaman ilerledikçe, iyi maliyet azaltma tedbirlerinin uygulanması için gerekli tasarım esnekliği azalır.

Inspired Solutions for a Changing World