Proje Yönetimi

Her türlü hizmet, proje yönetimi prosedürleri kullanılarak yürütülmelidir. Bu, her boyuttaki projelerin yanı sıra, denetim ve acil müdahaleler gibi bakım hizmetleri için de geçerlidir. Bir projede kontrol edilmesi gereken önemli faktörler, zaman, kaynaklar, bilgi akışı ve kalitedir. Bunlar düzgün olarak kontrol edildiğinde, riskler en aza inecektir.

Avrupa'daki tüm Pentair Thermal Management hizmet merkezleri, aynı prosedürleri takip eder ve benzer sistemleri kullanır. Bu, şirketin zaman, kalite ve bütçe ile ilgili gereksinimlerini karşılarken (çoğu zaman üzerine çıkarak), istenen hizmeti en etkin şekilde sunulmasını sağlar.

Aşağıdaki sistemler ve prosedürler, en önemli faktörlerin kontrol edilmesi için gerçekleştirilmektedir:

Güvenlik Yönetimi

SCC, VCA, OHSAS 18001 ve ROSPA gibi güvenlik uzmanları tarafından akredite edilen kapsamlı Güvenlik Yönetimi Sistemi (SMS) ve bir güvenlik kültürünün uygulanması, Pentair Thermal Management için kusursuz bir güvenlik sicilinin oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol (QA / QC)

Pentair Thermal Management, ISO 9001:2000 'e uygun bir Kalite Yönetim Sistemi geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. QA / QC programı, müşterinin en düşük maliyetle Pentair Thermal Management tarafından sunulan ürünleri, hizmetleri ve sistemleri yüksek kaliteli olarak almasını sağlar.

Proje kontrolleri

Proje kontrolleri her başarılı projenin ana unsurudur. Bu kontroller, projenin planlanan zaman ve bütçe dahilinde gerçekleşmesini sağlar. Proje kontrolleri, maliyet kontrolü, proje planlama, belgeye dayalı çalışma ve bilgi kontrolünü içerir. Etkili bir proje yönetimi için bunlar gereklidir.

Organizasyon

Avrupa'da, proje gereksinimlerine (örn., teklif açıklamaları, teknik tartışmalar, ilerleme toplantıları vs.) hızla yanıt verebilecek, yerel kültür, dil, ürün özellikleri ve iş ihtiyaçlarını anlayabilecek, proje yönetimi ve proje mühendisliği özelliklerine sahip bölgesel proje ofisleri bulunmaktadır.

Inspired Solutions for a Changing World