Güvenlik

Projelerin her safhasında, Pentair Thermal Management, riskleri değerlendirmek ve riskleri ve tehlikeleri kontrol ve en aza indirmek için gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Çevre Sağlığı ve Güvenliği için toplam yönetim yaklaşımı uygular.

Yetkili kişiler şirket politikası, müşteri gereksinimleri ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak için atanır. Bu kişiler, kişisel güvenlik bilincini arttırmak ve kazasız bir iş yeri ortamına ulaşmak için gerekli adımları atacaktır.

Yöneticiler ve denetçiler, kendi alanlarında güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında inisiyatif alırlar. Tüm çalışanlar, kendilerinden ve çalışmalarından etkilenebilecek diğer kişilerden ve görevlerini yerine getirmek için şirket ile işbirliğine girme konusunda sorumluluklarının farkındadır.

Inspired Solutions for a Changing World